Luennointitoiminta

Senilexin eräänä tavoitteena on edesauttaa yhteistyötä ammatissa toimivien lakimiesten ja oikeustieteen opiskelijoiden kesken sekä tukea oikeustietieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimusta turkulaisissa yliopistoissa. Näkyvin tukimuoto tässä mielessä on Senilexin luentotoiminta.

Senilexin eräänä tavoitteena on edesauttaa yhteistyötä ammatissa toimivien lakimiesten ja oikeustieteen opiskelijoiden kesken sekä tukea oikeustietieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimusta turkulaisissa yliopistoissa. Näkyvin tukimuoto tässä mielessä on Senilexin luentotoiminta.

Senilex on jo useamman vuoden ollut aktiivisesti yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa järjestämässä ja toteuttamassa tiedekunnan valinnaisten kurssien sisältöjä. Ajatuksena on tarjota tiedekunnan omaa opetusta täydentävä opetusmuoto, jossa jo ammatissa toimivat juristit välittävät opiskelijoille eteenpäin omaa osaamistaan ja käytännön näkökulmia lakimiehen moninaiselta työkentältä.

Viime vuosina Senilexin jäsenet ovat olleet mukana luennoimassa ja järjestämässä mm. ”Yritysjärjestelyt” ja ”Oikeusriidan voittaminen” -nimisiä valinnaisia kursseja (ks. tässä alla oleva referaatti Mikko Heinosen kirjoittamasta artikkelista 3/09 LexPressin yhteydessä julkaistuun Senilex-liitteeseen).

Syksyllä 2009 Senilex on mukana toteuttamassa sopimusoikeuden erikoistumisjaksoa (OTMU1003), mm. organisoimalla jäsenistönsä keskuudesta asiantuntevia opettajia luennoimaan teollisuuden sopimusten uudelleenneuvotteluista, finanssikriisin vaikutuksista luottosopimuksiin sekä sopimusriitojen ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan luennoitsijana Senilexin järjestämän kurssiopetuksen yhteydessä, saat lisätietoja Mikko Larkialta, p. 040 838 7098, etunimi.sukunimi@gmail.com.

Lex alumnit mukana tiedekunnan opetuksessa (referaatti Mikko Heinosen artikkelista, LP 3/09, Senilex-liite)

Senilex oli alkuvuonna 2009 mukana järjestämässä valinnaisiin opintoihin kuuluvia Yritysjärjestelyt ja Oikeusriidan voittaminen -kursseja tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille.

Senilexin hallituksen pohtiessa mahdollisuuksia tukea tiedekuntaa ja opiskelijoilta opetuksen osalta nousi aiheena esiin yritysjärjestelyt. Senilexin olikin kätevää tukea juuri kyseisen aiheen opetusta, koska useilta yritysjärjestelyjä sivuavilta oikeudenaloilta löytyi runsaasti asiantuntijoina toimivia, ja ennen kaikkea luennoitsijoiksi mielellään suostuvia, senilexiläisiä. Vaikka kurssin toteutuksessa huomioitiinkin erityisesti käytännön liike-elämän juridiset tarpeet, niin kurssilla säilytettiin kuitenkin opetuksen asianmukaiset yliopisto-opetuksen akateemiset standardit.

Yritysjärjestelyt-kurssi tarjosi opiskelijoille eri oikeudenalojen yrityskauppa-asiantuntijoiden luennoimana yleiskuvan erilaisten yritysjärjestelyjen oikeudellisista kysymyksistä, yritysjärjestelyistä prosesseina sekä yritysjärjestelyjen valikoiduista osa-alueista käytännön kannalta. Opintojaksolla käsiteltiin yhtiö-, kilpailu-, työ-, arvopaperimarkkina-, sopimus- ja vero-oikeuden näkökohtia sekä yrityskaupparahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Luennoitsijoina kurssilla toimivat kilpailuoikeudesta Minna Vähäkylä (Nokia Oyj), arvopaperimarkkinaoikeudesta Ville Kajala (Finanssivalvonta), vero-oikeudesta myös kurssin vastaavana opettajana toiminut professori Jaakko Ossa sekä yhtiö- ja sopimusoikeudesta allekirjoittanut, joka vastasi Senilexin osalta myös kurssin rakenteesta ja muiden luennoitsijoiden hankkimisesta.

Oikeusriidan voittamiseen keskittyneellä opintojaksolla pyrittiin puolestaan kehittämään opiskelijoiden valmiuksia johdonmukaiseen ja vakuuttavaan oikeudelliseen argumentointiin. Opintojaksolla työskenneltiin kansainvälistä kauppaa koskevan oikeustapauksen pohjalta, ja opiskelijoiden tuli valmistautua edustamaan riidan osapuolia suullisessa oikeuskäsittelyssä, jossa tavoitteena oli voittaa juttu esittämällä oman kannan tueksi luovalla argumentoinnilla ja esiintymisen vakuuttavuudella arvioituna vahvempia oikeudellisia perusteita kuin vastapuoli.

Riita-asioiden hallinnoinnista ja hoitamisesta liike-elämässä kurssilla luennoivat Esa Kaikkonen ja Ole Salvén (Metsäliitto), minkä lisäksi oikeustapausharjoituksissa opiskelijoita ohjasti noin 15 senilexiläistä lakimiestä, asianajajaa ja tuomaria. Professori Ari Saarnilehdon lisäksi kurssista vastasivat tiedekunnan puolesta Matti Urpilainen ja Mika Viljanen.

Hyvän suosion saavuttaneet kurssit toimivat toivottavasti lähtölaukauksena myös muulle opetukselle, jossa Senilex ja sen jäsenistö voivat toimia tiedekunnan ja opiskelijoiden avuksi konkreettisessa muodossa. Luennoitsijoita onkin jo lupautunut loppuvuonna järjestettävälle sopimusoikeuden erikoistumisjaksolle ja yritysjärjestelyitä koskeva viiden pisteen opetuskokonaisuus järjestetään myös talvella 2010.

Mikko Heinonen