Toiminta

Senilex ry:n toimintaa on määrätietoisesti kehitetty sen lähes viidentoista vuoden aikana joka yhdistyksen perustamisesta on kulunut.

Senilex toimii foorumina Turusta valmistuneiden juristien välisessä yhteydenpidossa järjestämällä tapaamisia ja erilaisia vierailuja. Lisäksi Senilex on aktiivisesti mukana Turun yliopiston mentorointiohjelmassa ja tukemassa oikeustieteellisen tiedekunnan opetusta, mm. järjestämällä jäseniään luennoimaan tiedekunnan kursseille.

Asemansa Senilexin vuosittaisessa kalenterissa ovat vakiinnuttaneet keväisin yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa järjestettävä Tiedekunnan päivä sekä loppusyksystä pääkaupunkiseudulla järjestettävä perinteinen Senilexin syystapaaminen.