senilex logo

Senilexin vuosikokouksen 23.3.2018 päätökset

Senilex ry:n vuosikokous pidettiin Tiedekunnan päivän yhteydessä Panimoravintola Koulussa perjantaina 23.3.2018. Vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 11. kohdassa mainitut asiat.

Vuoden 2017 tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Vuosikokous vahvisti myös toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2018. Yksi vuoden 2018 painopistealueista on yhteistyön syventäminen tiedekunnan kanssa. Jäsenistölle järjestetään useita tapahtumia, joiden suunnittelussa pohjana toimivat viimeisten vuosien aikana järjestetyt tilaisuudet: yritysvierailut, Networking Night –tilaisuudet, Senilex-seminaari ja sitsit Turussa sekä syystapaaminen pääkaupunkiseudulla.

Jäsenmaksuista päätettiin seuraavasti: vuosittainen jäsenmaksu 20 euroa, kannatusjäsenmaksu 200 euroa ja liittymismaksu 0 euroa.

Senilexin hallitukseen valittiin Jaakko Ossan tilalle uudeksi jäseneksi Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jussi Tapani. Dekaani on jo aiemmin osallistunut hallituksen työskentelyyn virkansa puolesta. Muita henkilövaihdoksia ei tapahtunut. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat saatavilla täällä: https://www.senilex.fi/hallitus

Lisätietoja vuosikokouksesta voi tiedustella hallituksen sihteeri Veikko Niinikoskelta.


Hei nämäkin voisivat kiinnostaa sinua!