Kirjautuminen

asiakirjat

Näiltä sivuilta löydät yhdistyksen toimintaa käsitteleviä asiakirjoja. Hallituksen kokousten osalta sivuilta löytyvät yhteenvedot keskeisimmistä käsitellyistä asioista ja päätöksistä. Sivuilta löytyvät asiakirjat eivät tietoturvasyistä ole välttämättä täydellisiä. Lisätietoja tehdyistä päätöksistä saat tarvittaessa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalta tai sihteeriltä.