senilex logo

Lähde mukaan juristikaveritoimintaan!

Senilex ry käynnistää yhteistyössä Lex ry:n ja Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa Juristikaveri-hankkeen, johon nyt kutsumme mukaan vapaaehtoisia alumneja. Jokainen meistä voi käyttämällä hieman omaa aikaansa olla tukena opiskelijoiden arjessa sekä antaa merkityksellisen panoksensa alumnien ja opiskelijoiden yhteistoimintaan. Alumneja ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan hankkeeseen matalalla kynnyksellä.

Koronapandemian seurauksena korkeakouluopiskelijat ovat olleet etäopetuksessa jo yli vuoden. Nuorten opiskelijoiden yksinäisyys on lisääntynyt, koska mahdollisuudet kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen omien opiskelu- ja ikätovereiden kanssa ovat vaikeutuneet. Etäopiskelu rajaa sosiaalista kanssakäymistä, eikä opiskelukaveruutta välttämättä synny luontevasti. Alumnien vapaaehtoisvoimin voimme lieventää erityisesti keskustelukavereiden puuttumista oikeustieteen ylioppilaiden arjesta. Juristikaveri-hankkeen inspiraationa on toiminut Turun KY:n, TSEn ja TSE ry:n yhteisprojekti Aikuiskaveri Terveessä Mielessä.

Juristikaveri-hanketta pilotoidaan ketterällä aikataululla, ja tavoitteenamme on käynnistää toiminta jo nyt huhtikuun aikana. Alumnit voivat ilmoittautua juristikavereiksi täyttämällä tämän lomakkeen 21.4.2021 mennessä. Pilottivaiheessa mukaan otetaan kolmekymmentä alumnia ja kolmekymmentä opiskelijaa. Alumneille ja opiskelijoille järjestetään yhteinen kick off -tilaisuus etäyhteyksin keskiviikkona 28.4. klo 17-18.

Juristikaveritoiminta pähkinänkuoressa:

  • Kullekin juristikaveriksi ilmoittautuneelle alumnille osoitetaan hankkeeseen ilmoittautuneiden opiskelijoiden joukosta opiskelijakaveri.
  • Toiminnan ydin ovat vapaamuotoiset (etä)tapaamiset opiskelijan ja juristikaverin kesken.
  • Pilottijakso kestää puoli vuotta (syys/lokakuulle 2021) + optio kuuden kuukauden jatkokauteen, jos molemmat haluavat jatkaa.
  • Pilottijakson aikana alumni ja opiskelija tapaavat vähintään kolme kertaa, mutta useammistakin tapaamisista voi vapaasti sopia.
  • Jakson alussa voidaan järjestää tapaaminen pienryhmässä (kaksi alumnia ja kaksi opiskelijaa).
  • Tapaamiset onnistuvat etäyhteyksin, joten alumnin ei tarvitse asua Turussa. Jos juristikaverin asuinpaikka on sama kuin opiskelijan, kohdata voidaan myös esimerkiksi kävelyretkillä tai lenkkipolulla.
  • Juristikaveritoiminta ei ole mentorointia, vaan vapaamuotoista kaverina ja keskustelukumppanina toimimista. Keskusteluteemat ovat tietysti vapaat, mutta aihepiirejä voivat olla esimerkiksi oikeustieteen opiskelu nykyään, juristiammatit & työelämä, työelämätaidot, arjen pyörittäminen, Turun tekeminen tutuksi tai muuten vain kuuntelu ja kaverina oleminen.

Juristikaveritoiminta on suunnattu ensisijaisesti alkuvaiheen opiskelijoille, mutta myös muut voivat osallistua. Juristikavereiksi ilmoittautuvilta alumneilta ei edellytetä muuta kuin halua sitoutua keskustelukumppaniksi opiskelijalle vähintään kolmeen tapaamiseen puolen vuoden aikana.

Täytä siis ilmoittautumislomake (https://www.lyyti.fi/reg/juristikaverialumni) mahdollisimman pian, viimeistään 21.4., ja saat kutsun kick offiin! Lisätietoja antavat Ulla Bono (ulla.bono@summerville.fi, 050 539 0893) ja Inari Kinnunen (inari.kinnunen@dittmar.fi, 050 388 9591).


Hei nämäkin voisivat kiinnostaa sinua!